Sprzedaz samochodu osobowego po 1 kwietnia 2014, a korekta podatku naliczonego

Sprzedaz samochodu osobowego po 1 kwietnia 2014, a korekta podatku naliczonego

Sprzedaz samochodu osobowego po 1 kwietnia 2014, a korekta podatku naliczonego

Sprzedaz samochodu osobowego po 1 kwietnia 2014, a korekta podatku naliczonego
1.Samochód o wartości powyżej 15 tys. zł

Korekty dokonuje się w okresie 60 miesięcy od nabycia.

Korekta VAT jest proporcjonalna do okresu pozostałego do końca wspomnianych 60 miesięcy. Np. sprzedaż samochodu po 20 miesiącach oznacza możliwość odzyskania (korekty) 4/6 nieodliczonego VAT-u.

2. Samochód o wartości poniżej 15 tys. zł

Korekty dokonuje się w okresie 12 miesięcy od nabycia.

Tutaj analogicznie korekta VAT jest proporcjonalna do okresu pozostałego do końca wspomnianych 12 miesięcy. Np. sprzedaż samochodu po 2 miesiącach oznacza korektę 10/12 nieodliczonego VAT-u.

Po upływie 60 lub 12 miesięcy nieodliczonego VAT-u już odzyskać niestety nie można.