Podwyższenie składek od umów zleceń...

Podwyższenie składek od umów zleceń...

Podwyższenie składek od umów zleceń…

Podwyższenie składek od umów zleceń ma być przesunięte na styczeń 2016

Etap legislacyjny przed II czytaniem.

Dnia 10.09.2014r. posłowie przegłosowali poprawki do rządowego projektu zmian w ustawie o systemie ubezpieczeń społecznych. Przedsiębiorcy  zapłacą składki od każdej umowy-zlecenia zawartej z jedną osobą do wysokości przynajmniej minimalnego wynagrodzenia.