Kasy Fisklane

Kasy Fisklane

Kasy Fisklane

KASY FISKALNE dla podatników świadczący następujące usługi: prawnicze, lekarskie, dentystyczne, fryzjerskie, kosmetyczne, kosmetologiczne, gastronomiczne oraz napraw pojazdów samochodowych.

Zgodnie z projektem z dnia 22.07.2014 roku. w sprawie zwolnień z obowiązku prowadzenia ewidencji przy zastosowaniu kas rejestrujących, od 1 stycznia 2015 roku przedsiębiorcy świadczący wyżej wymienione usługi, są zobowiązani przejść na kasę fiskalną, niezależnie od wysokości osiąganych obrotów.

Najważniejsze zmiany jakie zakłada projekt: dla osób chcących rozpocząć działalność lub już prowadzących swoje firmy z zakresu w/w usług to:

 

  • Nowi podatnicy - ustawodawca przewidział dwu miesięczny okres karencji dla osób rozpoczynających działalność gospodarczą w 2015 roku.W praktyce oznacza to, że zakładając nową działalność podatnicy mają 2 miesiące od dnia rozpoczęcia działalności na zakup i rejestrację kasy w urzędzie skarbowym.

 

  • Obecni podatnicy  - świadczący usługi prawnicze, lekarskie, dentystyczne, fryzjerskie, kosmetyczne, kosmetologiczne, gastronomiczne oraz naprawy pojazdów samochodowych z dniem 1 stycznia 2015 będą zobowiązani przejść na kasę fiskalną.

 

Podatników z poza grupy zobowiązanej z mocy projektu, nadal będzie obowiązywał próg 20 000 zł obrotu rocznie nie powodujący obowiązku rejestrowania sprzedaży na rzecz osób fizycznych za pomocą kasy fiskalnej.

Ponadto ministerstwo utrzymuje możliwość refundacji części kosztów związanych z zakupem kasy fiskalnej (90% ale nie więcej niż 700zł).

Jak czytamy w uzasadnieniu projektu: ?Dodatkowo mając na uwadze postulaty zgłaszane przez organy podatkowe i samych konsumentów w projekcie rozporządzenia zaproponowano rozszerzenie ww. katalogu poprzez objęcie obowiązkiem ewidencjonowania przy zastosowaniu kas rejestrujących, bez względu na poziom osiąganych obrotów? (Projekt z dnia 22.07.2014 Rozporządzenie Ministra Finansów w sprawie zwolnień z obowiązku prowadzenia ewidencji przy zastosowaniu kas rejestrujących Uzasadnienie W§4).

 

Ministerstwo ma tu na myśli walkę z nieuczciwą konkurencją i ograniczenie szarej strefy.

Cytując wypowiedź Pani Wiesławy Dróżdż ? Rzeczniczki Ministra Finansów
z rozmowy z Elżbietą Szczerbak w audycji ?Poranne rozmaitości? Programu Pierwszego Polskiego Radia :

?Limit obrotów staje się już bezprzedmiotowy, ponieważ zauważyliśmy, że właśnie w tych

obszarach działalności gospodarczej obroty roczne, wykazywane przez przedsiębiorców, nie przekraczają 20 tys. zł, co z punktu widzenia racjonalności prowadzenia działalności gospodarczej jest niemalże niemożliwe, ponieważ biorąc pod uwagę koszty najmu chociażby lokali pod gabinety stomatologiczne czy warsztaty samochodowe, czy też wynagrodzenia dla  pracowników, czy zakup sprzętu, byłby zupełnie nierentowny, nieopłacalny i niemożliwy do osiągnięcia gdyby rocznie tacy przedsiębiorcy zarabiali 19 999 złoty, a taki obrót często wykazują??

 

Obecnie projekt jest w fazie opiniowania. Przebieg procesu legislacyjnego można śledzić na Rządowej stronie Procesu Legislacyjnego (http://legislacja.rcl.gov.pl ), a projekt rozporządzenia z dnia 22.07.2014 można pobrać poniżej.

pobierz