ZUS ZUA

Poniżej przedstawiamy sposób wypełniania deklaracji ZUS ZUA:

I. Zgłoszenie / Zmiana.

01. Zgłaszasz się do ubezpieczenia.

02. Wprowadzasz zmiany. W praktyce zmiana adresu.

II. Dane Firmy / Płatnika.

Wypełniamy pola 01-03 oraz 06-09. Dane takie jak w zgłoszeniu działalności do Gminy.

III. Dane osoby zgłaszanej. Może być to przedsiębiorca bądź pracownik.

Dane osoby, która będzie ubezpieczona. W przypadku jednoosobowej działalności będą to dane przedsiębiorcy. Może być to również pracownik, osoba fizyczna, z którą podpisano umowę zlecenie bądź udziałowiec jednoosobowej Sp. z o.o.

Wypełniamy pola 01, 05-07.

IV. Dodatkowe dane.

Wypełniamy wszystkie podpunkty, wprowadzając drugie imię, obywatelstwo, nazwisko rodowe oraz płeć. Wprowadzanie nazwiska rodowego jest szczególnie istotne w przypadku osoby, u której nastąpiła jego zmiana.

V. Tytuł ubezpieczenia.

Poniżej podajemy najczęściej występujące w zgłoszeniach ZUA kody ubezpieczeń:

 

05 70 0 0 - jednoosobowa działalność gospodarcza, wspólnicy spółek osobowych, składki PREFERENCYJNE,

05 10 0 0 - jednoosobowa działalność gospodarcza, wspólnicy spółek osobowych, bez preferencji,

05 43 0 0 - jedyny udziałowiec Sp. z o.o.,

01 10 0 0 - pracownik,

04 10 0 0 - osoba fizyczna, z którą podpisano umowę zlecenie.

Osoby bez ustalonego prawa do emerytury lub renty oraz nie posiadające orzeczenia o niepełnosprawności.

Wszystkie kody dostępne są TUTAJ.

VI. Ubezpieczenie Społeczne - obowiązkowe.

01. Wpisujemy pierwszy dzień powstania obowiązku opłacania składek czyli w przypadku przedsiębiorcy dzień rozpoczęcia prowadzenia działalności, a w przypadku pracowników i osób z umową zlecenie dzień rozpoczęcia pracy, zgodnie z umową.

 

Następnie wybieramy ubezpieczenia. Dla przykładu:

Osoby z kodami 05 10, 05 70, 05 43 zaznaczają pola 02, 03, 05 - obowiązkowo

Osoby z kodem 01 10 zaznaczają wszystkie cztery pola

VII. Wpisujemy w polu 01 datę taką jak w punkcie VI oraz w polu 02 odpowiedni dla województwa kod oddziału NFZ.

 

Identyfikatory Oddziałów Wojewódzkich Funduszu

01 - Dolnośląski Oddział Narodowego Funduszu Zdrowia we Wrocławiu

02 - Kujawsko-Pomorski Oddział Narodowego Funduszu Zdrowia w Bydgoszczy

03 - Lubelski Oddział Narodowego Funduszu Zdrowia w Lublinie

04 - Lubuski Oddział Narodowego Funduszu Zdrowia w Zielonej Górze

05 - Łódzki Oddział Narodowego Funduszu Zdrowia w Łodzi

06 - Małopolski Oddział Narodowego Funduszu Zdrowia w Krakowie

07 - Mazowiecki Oddział Narodowego Funduszu Zdrowia w Warszawie

08 - Opolski Oddział Narodowego Funduszu Zdrowia w Opolu

09 - Podkarpacki Oddział Narodowego Funduszu Zdrowia w Rzeszowie

10 - Podlaski Oddział Narodowego Funduszu Zdrowia w Białymstoku

11 - Pomorski Oddział Narodowego Funduszu Zdrowia w Gdańsku

12 - Śląski Oddział Narodowego Funduszu Zdrowia w Katowicach

13 - Świętokrzyski Oddział Narodowego Funduszu Zdrowia w Kielcach

14 - Warmińsko-Mazurski Oddział Narodowego Funduszu Zdrowia w Olsztynie

15 - Wielkopolski Oddział Narodowego Funduszu Zdrowia w Poznaniu

16 - Zachodniopomorski Oddział Narodowego Funduszu Zdrowia w Szczecinie

VIII. Dobrowolne ubezpieczenia.

Osoby prowadzące działalność gospodarczą oraz osoby posiadające umowę zlecenie mają prawo dobrowolnie zarejestrować się do ubezpieczenia chorobowego.

XI. Adres zameldowania.Formularz wypełniamy danymi z dowodu osobistego. Kolejne punkty tj. XII oraz XII nie muszą być wypełnione jeżeli adres zamieszkania oraz do korespondencji nie różni się od tego z punktu XI.XIV. Data wypełnienia.Dokument zgodnie z przepisami powinien zostać złożony nie później niż do 7. dnia od dnia powstania obowiązku ubezpieczenia. Także w tym przypadku jeżeli np. rozpoczęliśmy działalność 01.07 to data ta oraz sam fakt złożenia deklaracji ZUS ZUA nie powinny być późniejsze niż 07.07. 

Na koniec należy złożyć podpisy w podpunktach 01, 02 oraz pieczątkę w 03.,

Related Projects